MoveHR

Beweegt mens en organisatie

MoveHR levert advies-, coaching en project-diensten op het gebied van Personeel, Cultuur en Organisatie.

Uitgangspunt bij onze inzet is altijd de optimale benutting van medewerkers en middelen in het behalen van de bedrijfsdoelen. Onze brede ervaring in Human Resources Management maakt het ons mogelijk om verbanden te zien, oorzaken aan te wijzen en oplossingen te bieden.

In Human Resource Management zijn er maar weinig gebieden waarin MoveHR geen ervaring heeft opgedaan. Ook wij zijn soms achter trends aangelopen om er later achter te komen dat dit oude wijn in nieuwe zakken betrof of gewoon een hype. Die ervaring is onze grootste kracht om bedrijven te assisteren bij  b.v. transities op het personeelsvlak.

Voor bedrijven met 70 medewerkers of meer, begint Personeelszaken een factor te worden die niet alleen serieus tijd vraagt maar ook kwaliteit en inzicht.  In alle hectiek en administratieve last groeien zaken historisch. Een herijking is dan vaak zinvol om de kostbare middelen eens tegen het licht te houden op hun juiste inzet en resultaat. Naast zaken die eventueel door een CAO zijn bepaald, liggen er ook kosten in de eigen bedrijfsregelingen die zo gegroeid zijn. Ooit logisch maar anno vandaag toe aan een evaluatie op nut en noodzaak.

MoveHR voor bedrijven

movehr voor bedrijven

MoveHR voor particulieren

movehr particulieren
Scroll naar top