Fit to fit is meer dan een cursus regelen

Zowel voor de organisatie als de medewerkers is het van belang om in conditie te blijven. “Fit to Fit” in onze woorden. De traditionele loopbaan is geschiedenis. Van werkgever en medewerkers wordt een andere inzet verwacht om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Uit een recent CBS-onderzoek blijkt dat de opleidingsbudgetten voor 85% naar jonge medewerkers gaan. De 50-plussers zijn niet gemotiveerd en gebruiken de middelen niet, ook niet na aandringen. Hiermee worden kansen gemist.

Een andere opzet dus, dat is wat we bij de HRO-groep als oplossing zien. Het loopbaanperspectief voor de geroutineerde medewerker is vaak niet meer door salaris gedreven. Ook wordt de verwachting ten aanzien van een andere functie niet meer ingegeven door promotie. Uitbreiding van verantwoordelijkheden of van de eigen functie werkt meestal heel motiverend en houd de medewerker betrokken. Natuurlijk dwingen ook de economische ontwikkelingen om functies anders in te vullen. De stereotiepe magazijnmeester is nu logistiek medewerker geworden die processen aanstuurt en bewaakt. Daarmee bespaart hij veel geld of kan serieuze problemen veroorzaken. Om een dergelijke omslag te bereiken zijn cursussen niet alleen noodzakelijk maar zeker net zo motiverend. Resultaat; plezier in je werk houden!

De O&O fondsen bieden hier kansen voor veel bedrijven. Voor het verder ontwikkelen van de geroutineerde medewerker zijn vergoedingen beschikbaar. Natuurlijk dienen vraag van het bedrijf en de mogelijkheden van de medewerker zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Maar het geeft kansen om een bedrijf fit te houden tegen aanvaardbare kosten.

Zoals gezegd in conditie blijven is voor bedrijven in een snel veranderende maatschappij van levensbelang. Maar als daarbij niet alle groepen worden betrokken zal niet het gewenste resultaat worden bereikt. Met het trainen van alleen je armspieren bouw je geen betere conditie op.

Deel dit bericht .....
Scroll naar top